Walk around Los Altos and Mountain View

dsc_1541.jpg

Autumn again

Taken on 10/31/2006 2:17:15 PM

copyright (c) 2006 by Sasa Sekulic