Walk around Los Altos and Mountain View

dsc_1536.jpg

Autumn has arrived...

Taken on 10/31/2006 2:00:29 PM

copyright (c) 2006 by Sasa Sekulic