dscn6352.jpg

Hotel Albergo Annunziata

Taken on 11/11/2004 1:33:05 PM

copyright (c) 2006 by Sasa Sekulic