dscn6351.jpg

Hotel Albergo Annunziata

Taken on 11/11/2004 1:32:49 PM

copyright (c) 2006 by Sasa Sekulic